Hieronta Peikon Peukalo

Toimin asiakaslähtöisesti ja sinua kuunnellen. Näin sinulle mahdollistuu...

Siirry nettiajanvaraukseen >

 

Työnohjauksella

...voidaan esimerkiksi edesauttaa: työssä esiin nousevien ristiriitojen ratkaisemista, työhön liittyvien hankalien vuorovaikutussuhteiden tarkastelua, oman ammatillisen identiteetin vahvistamista ja ammatillista kehittymistä. Lue lisää >

 

Taideterapia

...sopii lähes kaikille itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille Taideterapiasuhteessa taidetyöskentely toimii pahan olon tulkkina, myös sanattoman sanansaattajana.

Taidetyöskentely nostaa esiin mielikuvia, muistoja ja kokemuksia mahdollistaen niiden jakamisen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen. Lue lisää >

 

Yhteydenotot

Sinikka Nurminen
Puhelin: 040 550 8686

Sähköposti:
tmi.sinikka.nurminen@saunalahti.fi

 

Sinikka Nurminen

Olen peruskoulutukseltani puheterapeutti. Olen toiminut puheterapeuttina niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Pitkään tein puheterapiaa Kelan vaikeavammaisten lasten ja nuorten kanssa. Nykyisin hoidan rajatusti puhe- ja kielihäiriöisiä lapsia, joilla ei ole Kela sopimusta. Annan myös ammatillista työnohjausta ja teen ekspressiivistä taideterapiaa Inartes Instituutin tilassa Lapinlahden vanhassa sairaalassa osoitteessa Lapinlahdenpolku 1 00180 Hki.